Stem tegen de vlieg-ticket-belasting!

Vink hieronder aan dat u tegen de voorgenomen ticketbelasting bent en vul uw naam in. Het is niet verplicht om uw e-mailadres en/of een opmerking in te vullen, maar dat mag natuurlijk wel.

Aantal reacties tot nu toe: 16.108

Reactieformulier
  SUCCES DANKZIJ UW STEM VOOR AFSCHAFFING, dus TEGEN DE VLIEG-TICKET-BELASTING die door de Nederlandse regering op 1 juli 2008 werd ingevoerd!

  Reusltaat: De Nederlandse regering stelde de Vliegbelasting per 1 juli 2009 op NUL en zetten wij onze akties door, om deze belasting volledig te laten intrekken.

  Eind 2009 ging de Tweede Kamer in November en de Eerste Kamer in December akkoord met het voorstel van de regering tot volledige intrekking van deze belastingwet per het belasting plan 2010.

  De BARIN Petitie tegen deze Vlieg-Ticket Belasting, die regering per 1 Juli 2008 had ingevoerd, is succesvol gebleken.

  Tot 25 maart 2009, de dag waarop de Nederlandse Regering aan de vele protesten gehoor heeft gegeven door te besluiten deze TICKET TAX af te schaffen, ontvingen wij ruim 50.000 “IK VERTICKET” ADHESIE BETUIGINGEN, waaronder het voornoemde aantal met opmerkingen.

  Onderstaand de gang van zaken vanaf september 2007 t/m december 2009, de maand waarin deze belasting wet werd ingetrokken:

  (Voor de laatste stand van zaken scroll helemaal naar beneden)

  BARIN SPANT KORT GEDING AAN TEGEN DE STAAT DER NEDERLANDEN I.Z. DE VLIEGBELASTING

  Dit heeft de BARIN op haar Nieuwjaars bijeenkomst op 25 januari in het Schiphol HILTON bekend gemaakt.

  De BARIN heeft geconstateerd dat de vliegbelasting in strijd is met het Verdrag van Chicago. De Nederlandse Staat is partij bij dit verdrag en mag geen belasting heffen die verboden is door dit Verdrag. Een belastingheffing op het enkele vertrek van een vliegtuig uit een land, zonder dat daar een prestatie tegenover staat, is verboden volgens het verdrag van Chicago. Daarom acht de BARIN de Nederlandse regeling van de vliegbelasting ongeldig.

  De visie van de BARIN wordt ondersteund door de Belgische Raad van State, die een met de Nederlandse vliegbelasting vergelijkbare Belgische vliegbelasting in strijd met het Verdrag van Chicago en daarmee ongeldig heeft verklaard. Een Nederlandse hoogleraar luchtrecht ondersteunt de visie van de BARIN.

  De BARIN wordt in haar visie op de vliegbelasting eveneens ondersteund door talrijke Nederlandse en internationale organisaties, zoals de ANVR, Association of European Airlines (AEA), CORTAS, CPB, European Low Fare Airline Association (ELFAA), IATA, Kamer van Koophandel, NATM, NBTC, Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), Platform Nederlandse Luchtvaart, Schiphol Group, e.a. .

  BARIN wil in de procedure zakelijk laten toetsen door de rechter of het heffen van een vliegbelasting door de overheid in strijd is met de internationale afspraken waaraan diezelfde overheid zich heeft gebonden in het Verdrag van Chicago.

  Stop de luchttaks!

   Help ons om de luchttaks te stoppen en te zorgen dat vliegen betaalbaar blijft voor iedereen. Teken onze petitie en sluit u aan bij onze beweging tegen de luchttaks!